Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022

De rol van gemeenten bij de aanpak en agendering van problemen in de verschillende grondstofketens: laten we het voor onze inwoners eenvoudig en uitlegbaar houden.

Dat is de centrale oproep tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 24 maart 2022. Juist in de afgelopen periode is het vitale belang van een goed afvalbeheer extra duidelijk geworden. Niet alleen is de inzameling van de verschillende grondstoffen gewoon doorgegaan, ook was er een duidelijke stijging van de hoeveelheid ‘huishoudelijk’ afval door al het thuiswerken, thuis leren en thuis winkelen. Daarnaast is zichtbaar geworden waar de belangrijkste knelpunten in de verschillende grondstofketens zitten en welke instrumenten gemeenten en hun nieuw gekozen gemeenteraden hebben om hier invloed op uit te oefenen. Daarom staat de rol van gemeenten bij de aanpak en agendering van problemen in de verschillende grondstofketens centraal tijdens dit Grondstoffencongres.

In Hart van Holland in Nijkerk draait het op 24 maart daarom een dag lang om de vraag wat gemeenten kunnen doen en organiseren om samen met inwoners en andere ketenpartners tot meer en kwalitatief betere afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen te komen.

Inspirerend en actueel
Zoals altijd zijn er na een kort en inspirerend plenair programma, vier rondes met deelsessies zoals masterclasses, presentatiesessies, discussiesessies of best practices. Alle belangrijke onderwerpen in het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer komen aan de orde, zoals:

 • Afvalstoffenheffing onder druk; hoe houd je dit beheersbaar?
 • Ervaringen met circulaire ambachtscentra
 • Aandacht voor kwaliteit verschillende grondstofstromen
 • Spanningsveld tussen producentenverantwoordelijkheid en zorgplicht
 • Communicatie over nut en noodzaak afvalscheiding
 • Rol gemeenten bij afvalscheiding bij bedrijven
 • En nog vele andere actuele onderwerpen

Tweede webinar Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022 op 4 november
Na een eerste succesvol webinar over mobiele milieustraten op 16 september, volgt op 4 november het tweede webinar met als onderwerp: Samen met lokale partners streven naar afvalvrije gemeenten. Deze webinars zijn exclusief voor u als deelnemer, na inschrijving voor het Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022, kosteloos te volgen. Hiervoor hoeft u zich alleen maar via de link alvast aan te melden voor het Grondstoffencongres 2022. Ook kunt u dan als eerste kiezen uit alle deelsessies op 24 maart, zodra het hele programma begin november bekend is.

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt georganiseerd door de NVRD en VNG Connect.

 

Meld u nu direct aan.

De teller staat inmiddels op 141 aanmeldingen!

 

Programma

Samen met lokale partners streven naar afvalvrije gemeenten: Mission Reuse

Nieuw afvalbeleid is een onderwerp dat bij gemeenteraadsverkiezingen vaak op de agenda staat. Discussies over bijvoorbeeld de heffing, bron- en nascheiding of bijplaatsingen spelen hierbij vaak een rol. Maar gemeenten kunnen ook een stap omhoog op de R-ladder zetten en ambitieuze doelen ten aanzien van geen of in ieder geval minder afval stellen. Gemeenten spelen hier lokaal een belangrijke aanjagende rol in maar dat kunnen ze niet alleen. Lokale partners zijn onmisbaar bij de uitvoering. Daarom staat het tweede webinar van het Grondstoffencongres in het teken van wat gemeenten samen met lokale partners kunnen doen om tot meer hergebruik (Re-use) en preventie (Re-duce) te komen. Vragen als 'hoe pak je het aan?', 'wie betrek je erbij?', 'op wat voor producten richt je je als gemeente?' en 'wat zijn succesvolle en haalbare acties?' komen hierbij aan de orde. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden uit gemeenten, worden u tijdens dit webinar ideeën aan de hand gedaan die passen binnen het handelingsperspectief van gemeenten (herbruikbare bekers en verpakkingen, voorkomen voedselverspilling, JA-JA sticker enzovoort) en de tijdsgeest waarin de aanpak van wegwerpartikelen hoog op de politieke agenda staan.

Onder leiding van Emmy van Daele vanuit Mission Reuse zullen een drietal gemeenten die werk hebben gemaakt van afvalpreventie binnen hun gemeenten een presentatie verzorgen. Zo zal wethouder Fatma Ko┼čer Kaya van de gemeente Amersfoort een presentatie verzorgen over het project VerpakKing dat de gemeente samen met winkeliers heeft opgezet. Hierbij worden inwoners aangemoedigd hun eigen verpakking mee te nemen naar de winkels en worden er herbruikbare broodzakken en groente- en fruitnetjes uitgedeeld. De 2 andere sprekers zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Blokkenschema

Locatie

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres vindt plaats in Hart van Holland.

Informatie

Data

4 november Tweede webinar (Samen met lokale partners streven naar afvalvrije gemeenten) van 15.00 - 16.30 uur
24 maart 2022 Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022

Kosten
De deelnemersbijdrage voor het Gemeentelijk Grondstoffencongres bedraagt € 375,- excl. btw.*
Voor leden van de VNG en NVRD is dit bedrag € 325,- excl. btw.*
Deelname aan de 2 webinars is kosteloos bij deelname aan het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 24 maart 2022.
* Deelnemersbijdrage is exclusief de kosten voor een eventuele toegangstest (mits noodzakelijk vanuit de overheid).

Bevestiging
Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.
Een week voorafgaand aan de gratis webinars en het congres in 2022 ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Deelname annuleren of wijzigen
U kunt zich voor het congres op 24 maart 2022 nog kosteloos afmelden tot donderdag 24 februari 2022. Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link te klikken in uw e-mailbevestiging en uw registratie aan te passen.
Indien annulering na deze data wordt doorgegeven, bent u de deelnamekosten van uw inschrijving verschuldigd. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger per mail door aan vngcongressen@vng.nl.

Privacy

 • De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
 • VNG Connect is verwerker van uw gegevens in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. We gaan verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
 • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website van de betreffende bijeenkomst en via het registratiesysteem dat wordt gebruikt. Cookies gebruiken wij voor functionele en analytische doeleinden.
 • Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren voor de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Indien u ons toestemming heeft gegeven ook over andere bijeenkomsten geïnformeerd te worden, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
 • U kunt zich te allen tijde afmelden onder elk bericht dat u van ons ontvangt.
 • Heeft u vragen over uw privacy, mail ons dan via connectpo@vng.nl. U ontvangt dan binnen vier weken een reactie van ons.
 • Voor onze boekingsvoorwaarden en de privacyverklaring verwijzen we u naar onze corporate website; vngconnect.nl.

Organisatie
Het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt georganiseerd door de NVRD en VNG Connect.

Contact
De logistieke organisatie is in handen van VNG Connect. Voor vragen kunt u contact opnemen via 070 - 373 84 58 of vngconnectcongressen@vng.nl

Sponsoren

Tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt een uitgebreide informatiemarkt georganiseerd. Dé centrale ontmoetingsplaats voor alle deelnemers. Hier kunt u inspiratie opdoen, kennis vergaren, netwerken en collega’s ontmoeten.

Ook sponsor worden?
Wilt u ook vertegenwoordigd zijn op de informatiemarkt met uw organisatie? Neem dan contact op met beursmanager Bas.kerkhof@vng.nl voor de mogelijkheden of vul direct het inschrijfformulier in.

 

Onze sponsoren