Gemeentelijk Grondstoffencongres 2018

ord op de dag na de Gemeenteraadsverkiezingen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het gemeentelijk afval- én grondstoffenbeheer en ontmoet op informele wijze uw collega’s op de informatiemarkt.

Na een kort en inspirerend plenair programma kunt u wederom in 4 rondes kiezen uit een aantal deelsessies. Alle belangrijke onderwerpen van dit moment komen aan de orde zoals bijvoorbeeld:

  • Actuele ontwikkelingen rond de Raamovereenkomst Verpakkingen
  • Tot hoe ver kun je gaan met de VANG-doelstelling?
  • Doelmatige inzet van handhaving bij het sluiten van ketens
  • Publieke opinie; hoe zorg je dat het juiste verhaal wordt verteld?
  • Rol gemeente bij afvalscheiding bedrijven
  • Lokale circulaire initiatieven
  • En andere actuele onderwerpen

De inschrijving is nu geopend. Verzeker uzelf van een plaats door u alvast in te schrijven.

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt georganiseerd door de NVRD en VNG Congressen 

        

Sponsoren

Tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt een uitgebreide informatiemarkt georganiseerd. Dé centrale ontmoetingsplaats voor alle deelnemers. Hier kunt u inspiratie opdoen, kennis vergaren, netwerken en collega’s ontmoeten.

Wilt u ook vertegenwoordigd zijn op de informatiemarkt met uw organisatie? Neem dan contact op met beursmanager Bas.kerkhof@vng.nl voor de mogelijkheden of vul direct het inschrijfformulier in.

Het Gemeentelijke Grondstoffencongres 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

Gold:

Nederland Schoon

Silver:

Bronze:

Wecycle

Sympany

Nedvang

 

Twistgroup

 

Programma

08.45 – 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 – 10.15 Opening en kort plenair programma
10.15 – 11.15

Sessies ronde 1

11.15 – 11.45 Pauze
11.45 – 12.45 Sessies ronde 2
12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 14.45 Sessies ronde 3
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Sessies ronde 4
16.15 – 17.15 Borrel

Locatie

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres vindt plaats in DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht

Wilt u gebruik maken van de pendelbus tussen Station Maarssen en DeFabrique? 
U kunt dit aangeven bij uw inschrijving.

Komt u met de auto? Bij DeFabrique kunt u gratis parkeren. 

Inschrijven

Inschrijven
Schrijf u hier in via deze link.

Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt  € 325,- excl. btw.
Voor deelnemers van de VNG en NVRD geldt een bijdrage van € 295,- excl. btw.

Bevestiging
Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.
Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Deelname annuleren of wijzigen
U kunt zich voor het congres op 22 maart nog kosteloos afmelden tot donderdag 8 maart. Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link te klikken in uw e-mailbevestiging en uw registratie aan te passen.
Indien annulering na deze data wordt doorgegeven, bent u de deelnamekosten van uw inschrijving verschuldigd. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger per mail door aan vngcongressen@vng.nl.

Bescherming persoonsgegevens
Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707.

VNG Congressen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
t. 070 – 3738063
e. vngcongressen@vng.nl